Stereotypen en vooroordelen

“Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.” (Albert Einstein)

De studenten staan in dit onderdeel stil bij stereotiepe ideeën en vooroordelen die zelf hebben. Ze maken kennis met de stereotiepe ideeën en vooroordelen van anderen. Ze reflecteren over de impact van stereotiepe ideeën en vooroordelen op gedrag en leggen de link met het recht op non-discriminatie. Ze denken na over hoe de reflecties hieromtrent omgezet kunnen worden naar de klaspraktijk.

Ga verder aan de slag rond dit thema via de lesfiche, concrete werkvormen en achtergrondinformatie.
Klik op de iconen hieronder om het lesmateriaal te downloaden.

  • Fiche voor de docent
  • Werkvorm/ oefening
  • Achtergrond informatie
  • Filmpje