Kinderrechten en participatie

Wie kinderrechten zegt….zegt participatie?

De studenten staan in dit onderdeel stil bij participatie en rechten in hun eigen leven. Ze maken kennis met het recht op vrije meningsuiting en de andere kinderrechten in het dagelijks leven van anderen. Ze reflecteren over participatie en de aanwezigheid van rechten in het dagelijks leven, en de impact van participatie en rechten op gedrag. Ze denken na over hoe de reflecties hieromtrent omgezet kunnen worden naar de klaspraktijk.

Ga verder aan de slag rond dit thema via de lesfiche, concrete werkvormen en achtergrondinformatie.
Klik op de iconen hieronder om het lesmateriaal te downloaden.

  • Fiche voor de docent
  • Werkvorm/ oefening
  • Achtergrond informatie
  • Filmpje