Gelijkenissen en verschillen

Wanneer vinden we het fijn om uniek en verschillend te zijn? En wanneer is het fijn om ons hetzelfde te weten als anderen?

De studenten staan in dit onderdeel stil bij gelijkenissen en verschillen met anderen in hun eigen leven. Ze maken kennis met gelijkenissen en verschillen in het leven van anderen. Ze reflecteren over het recht op non-discriminatie en identiteit. Ze reflecteren over de impact van gelijkenissen en verschillen op gedrag. Ze denken na over hoe de reflecties hieromtrent omgezet kunnen worden naar de klaspraktijk.

Ga verder aan de slag rond dit thema via de lesfiche, concrete werkvormen en achtergrondinformatie.
Klik op de iconen hieronder om het lesmateriaal te downloaden.

  • Fiche voor de docent
  • Werkvorm/ oefening
  • Filmpje